Menu

Parkland Primary SchoolYsgol Gynradd Parkland

Together we Thrive / Ffynnu gyda’n gilydd

Translate Translate

Criw Cymraeg

What do we do?

Bob dydd (daily)Bob wythnos (weekly)Yn aml (often)

Help other children to

play yard games in

Welsh

Meet as the Criw Cymraeg to make decisions.Discuss progress being made in the school.

Ensure that the staff

are speaking Welsh.

Decide on the phrase of the week.Ensure that there is some Welsh on each display.

Ensure that all classes

are using Welsh.

FeedbackOrganise fun days for St Davids day, Santes Dwynwen, Shwmae Day.

Ensuring that Slot

Drillio is being

completed daily.

  

 

How can I help my child?

Days of the Week - Dyddiau'r wythnos

• Monday - Dydd Llun,

• Tuesday - Dydd Mawrth,

• Wednesday - Dydd Mercher,

• Thursday - Dydd Iau,

• Friday - Dydd Gwener,

• Saturday - Dydd Sadwrn,

• Sunday - Dydd Sul

Misoedd – Months of the Year

•Ionawr – January

•Chwefror – February

•Mawrth – March

•Ebrill – April

•Mai – May

•Mehefin – June

•Gorffennaf – July

•Awst – August

•Medi – September

•Hydref – October

•Tachwedd – November

•Rhagfyr - December

•1 - un,

•2 - dau,

•3 - tri,

•4 - pedwar,

•5 - pump,

•6 - chwech,

•7 - saith,

•8 - wyth,

•9 - naw,

•10 - deg

Eisteddwch Sit

Sefwch Stand

Ewch Go

Dewch Come

•Mae hi’n amser…..chwarae / cinio / mynd adref / cofrestr / tacluso.

•It’s…… playtime / dinnertime / home time / register / tidy up time.

•Bore da Good morning

•Prynhawn da Good afternoon

•Noswaith dda Good evening

•Nos da Good night

•Hwyl fawr Goodbye

•Pwy wyt ti?/Be ydy d’enw di?

•Who are you/What’s your name?

•……… ydw i./ I’m ………

•Sut wyt ti? How are you?

•Bendigedig / Gwych Fantastic

•Da iawn diolch Very well thanks

•Ofnadwy Terrible

•Wedi blino Tired

•Hapus/trist Happy/sad

Porffor, Llwyd, Brown, Oren, Coch, Glas, Gwyrdd, Melyn, Du, Pinc

 

Top